igitōke (ibi-)     4  class 4
singular: iki-,ic-
plural: ibi-,ivy-
  
banana tree, banana, plantain
banana    igitōke, igitōki, umuneke
(plantation) urutoke
(one or one hand of) umuhānyu
(ripe) umuhwi, umuneke
(kinds of) ikinyamunyu, igisamunyu
(beer banana) igipaca
(lady-finger) akamaramasenge
(red banana) igisukari
(bark of tree) igihubahuba
(beer) urwārwa
(sweet drink) umutobe
(leaf, green) umutōto
(leaf) ikirere
(leaf, dry) ihuba
(leaves, dry) igihūnda, ibihūndahūnda
(center of leaf) ikigongo-gongo
(leaves, knife for cutting) urugombōzo
(young shoot) umutsīnda
(trunk after stalk is cut) igitumbatumba
(to cut leaves) kugombōra
(to cut from stalk) guhānyura
(to cut stalk) gutūmbūra
(to remove dry leaves) gutūtūra
(to squeeze juice from) kugana, kuvuguta
En-En dictionary 
plantain    igitōke
En-En dictionary 
 igitoke found in: Kirundi II (Grammar)
chapter 2   Compound Future Tenses, Compound Conditional
 igitoke found in: Imigani (tales)
Umugani 20   Igitoke