igitēro (ibi-)  4     1. legion, division, 2. assault
assault    igitēro
(esp. young man ~ girl) kunkīranya
division    amacakubiri, umuce, urugabano, igice, igitēro
(where there has been agreement) umucāno
legion    igitēro
 igitero found in: Imigani (tales)
Umugani 27   Abami b'Abarundi