igihūmbu (ibi-)     4  class 4
singular: iki-,ic-
plural: ibi-,ivy-
  
1. illegitimate child, 2. dishonest person, 3. untrustworthy, unwise, 4. one who won't stay home, vagabond, gadabout
child    umwāna, umugisye, umukeme, umurerwa
(before he begins to know anything) igitambamboga, igitwengerabarozi
(disobedient) intabarirwa
(first-born) imfura
(healthy, about 4 months) ikibunduguru
(illegitimate) igihūmbu, ikivyārwa
(learning to walk) ikidegedege, intavyi
(male) umuyibigi
(of) mwene
(of mixed marriage) ikivyārwa
(only) ikinege, umwāna w'ikinege
(derogative) umuhimbiri
(small) ikibondo
(starting to know a little) umwankavu
(that doesn't grow properly) imfunya
(unwanted or orphan) intābwa
(up to 8 or 10 years) umugimbi
(weaned) umucūko, umukurira
(youngest or favourite) umuhererezi
(~ care) ubuhinga bwo kurera abana
(~ benefit) imfashanyo y'umuryango
En-En dictionary 
dishonest    (to be) kugūnga, guheranira
(person) igihūmbu
En-En dictionary 
gadabout    (one who doesn't stay home) igihūmbu
En-En dictionary 
illegitimate    (child) igihūmbu, ikivyārwa
En-En dictionary 
stay    kuguma
(at king's court) gusasa
(away frequently from home) guhīmbira
(for a time) gusībira
(in one place permanently) guhama, gutsīndāza
(to cause to) kugumya
(to not ~ at home) guhugūmba
(to not ~ in place) kujuragira, gucambagirana
(one who does not ~ home) igihūmbu
En-En dictionary 
untrustworthy    (person) igihūmbu
En-En dictionary 
unwise    (person) igihūmbu
En-En dictionary 
vagabond    umwāngāzi, igihūmbu
En-En dictionary 
wanderer    umwāmbukīra, ingēnzi, inyāmbukīra, inyererezi, igihūmbu, inzererezi
(to be a ~) kuzerēra
En-En dictionary 
person    umuntu
(bad) umubi
(Black or African) umwirabura
(cross) ibāmba
(courageous) intwāri
(dedicated to Kiranga) igihwēba, igishegu
(dishonest) igihūmbu
(elderly) umusāza
(fearful) igihumura
(from far away) umunyankīko
(good, kind, just, holy, righteous) umwerānda
(grammar, ~ of verb) umuvugwa
(handsome) umuhizi
(hard to get along with) ikigoryi
(harsh) umuhāmbāzi
(honest, speaking truth) imvugakuri, umunyakuri
(honorable) umupfāsoni, umwūbahwa, nyakubahwa
(intelligent, skilled, eloquent) umuhānga
(kind and charitable) umukūndanyi
(lovable) umunyagikūndiro
(malformed) ikirema
(mean and quarrelsome) ikijōra
(meek) umugwanēza
(merciful) umunyembabazi
(miserable) umugōrwa
(of high rank, noble character) umupfāsoni
(of nice disposition) ikirende
(one by himself) inyakamwe
(sharp) inkazi
(skillful) umuntu w'inkuba, umugesera
(strong) umunyenkomezi
(stubborn) intakonywa, intābwīrwa
(tall, fat) ikigwīnyīra
(weak) umugoyigoyi, urudēndevu
(white) umuzungu, umwera
(who is great, severe, wise) akaranda
(with many children) umurēngera
(worthy of praise or love) umunyagikūndiro
En-En dictionary