hatch    kuberagura
(vt) kubundikīra
En-En dictionary 
kuberagura (-beraguye)     v    to hatch (vt)
kubundikīra (-bundikīye)     v    1. to hatch (vt), 2. to brood, 3. to incubate
thatch    (roof) ubwatsi bwo gusakara, ivyatsi vyo gusakara
En-En dictionary