habile    skilled    inkerebutsi
(person) umuhānga, umuhīnga, umuhizi, umugesera, umufūndi (Sw.) umuntu w'inkuba
habile    skillful    inkerebutsi
(to be) kubanguka, guhīngūra
(to be more than others) kuzīnga