gutwikurura (-twikuruye)   v    to uncover
uncover    gupfukūra, gutwikurura
(basket) kurumūra
(to become) gupfunduruka
(to be) gutwikururwa
En-En dictionary 
 gutwikurura found in: Imigani (tales)
Umugani 44   Gutwikurura