gusumburuka (-sumburutse)     v    to stand on tiptoe
stand    guhagarara
(erect) kwēma, kwemarara
(erect for a long time) gushibama
(in a certain place) kubisiriza
(in another's light) gukīnga
(in line) gutōnda
(on tiptoe) gushīnga amano, gusumburuka
(on tiptoe to get something) gusumburukwa
(up) guhaguruka, kuva hasi
(to have one ~ up) guhagarika, guhagurutsa
En-En dictionary 
tiptoe    (to go on very softly) gusōbōka, kuyōmbōka
(to stand) gushīnga amano, gusumburuka
(to stand to get something) gusumburukwa
En-En dictionary