gushavuza (-shavuje)     v    to make cross, sad
sad    (to be) kubabara, kwījīrwa, gushavura, gutuntura
(to feel) gutunturirwa
(to make) gushavuza
En-En dictionary 
cross    (to ~ on path) kubisīkanya, kunyurana
(to be) kwīdōga, gushavura, gusugurirwa
(to make ~) gushavuza
(to ~ river or valley) kujabuka
(to ~ river or bridge) kwōgorora
(to ~ road) kwambuka
En-En dictionary