gukugunya (-kugunye)   v    to throw out, to throw away
throw    (to) guta, gutēra
(apart) gukumira
(at each other) gutēranya
(away) guta
(down) kujegeza
(down from above) gukorora
(forcefully) gushibura
(on ground) kwegura, gukungura
(out) gukugunya, kujugunyika
(stick on ground which tumbles end over end) kubirika
(water) kumīja
En-En dictionary