guhahaza (-hahajije)   v    1. to rule over, to dominate, 2. to mistreat, to oppress
dominate    kugaba, guhahaza
(allow another to ~) guharira
En-En dictionary 
mistreat    guhahaza, guhama, gusīnda
En-En dictionary 
oppress    guhahaza
En-En dictionary 
rule    (to) kugera, kugaba, kugānza, guhahaza
(kindly) kwengēnga
(try to in another's place) kurēngera
En-En dictionary