enable    gushoboza
(~ to conquer) kunēshereza
En-En dictionary 
gushoboza (-shoboje)     v    to enable
kuneshereza (-neshereje)     v    to enable to conquer
gushigikiza (-shigikije)     v    to cause or enable to hold up, support
conquer    kunēsha, gufata ikibanza
(enable to) kuneshereza
En-En dictionary