en retard    late    (to be) gucerērwa, guteba, gukerērwa, gutinda
(slightly) gutebagana
(of rains) gutara
(to become, in day) kwīra
(to cause to be) gutevya, gusīvya
En-En dictionary