budget    itunga
(balance of) uburinganire bw'ibisohoka n'ivyīnjira
En-En dictionary 
balance    (weighing) umunzāne
(of budget) uburinganire bw'ibisohoka n'ivyīnjira
En-En dictionary