argent    money    (from German Heller) amahera
(from French Franc) ifarānga, amafaranga
(to change ~) kuvūnja
(to lend ~) kugurana, gukopesha amahera
En-En dictionary 
argent    silver    ifēza
En-En dictionary