amavyi  5    excrement, dung
dung    amavyi, amase
(human) umusarani
En-En dictionary 
excrement    amavyi
(human ~) umusarani
En-En dictionary 
stool    amavyi
(human excrement) umusarani
En-En dictionary 
 amavyi found in: Imyibutsa (proverbs)
Umwibutsa 195   Imbwa y'umwansi ntikurira amavyi...