akarwi (utu-)     7  class 7
singular: aka-,aga-
plural: utu-,udu-
  
group of people, pile of wood
group    umuce, umuco, igico
(of people) umurwi, intēko
(of people, moving along) akavuvu
(standing or sitting) akarwi
(to be in large ~, cows or people standing) gusagaza
En-En dictionary 
people    abantu
(group of) akarwi
(group moving along) akavuvu
En-En dictionary 
pile    ikirūndo
(of grain) amarwi
(of grain and chaff mixed) ubukūmbi
(of rocks) igihongo
(of wood) akarwi
En-En dictionary