akāmo     7  class 7
singular: aka-,aga-
  
(no pl.) loud voice
akamoto (utu-  7  class 7
singular: aka-,aga-
plural: utu-,udu-
  
fragrance
akamoteshandya   7  class 7
singular: aka-,aga-
  
spice
fragrance    ubumōte, akamōto
En-En dictionary 
herbe    (spice) akamoteshandya
En-En dictionary 
scream    akāmo, ubuku
(to ~) gutura ubuku
En-En dictionary 
spice    akamoteshandya, uturyohozandya tubaba
En-En dictionary 
voice    ijwi
(loud ~) akāmo, ijwi rirēnga
(to drop ~ at end of sentence or expression) gutūza
(to raise ~) kurangurura
En-En dictionary