-bo   adj    them
imfura (im-)     3  class 3
singular: i-,in-
plural: i-,in-
  
first-born child
iyugi (ama-  5  class 5
singular: i-,iri-
plural: ama-
  
1. copper or leather shells at the ankles of intōre dancers, 2. white shell charm worn around the neck by eight-born child (called Mayugi)
uburiza     8  class 8
singular: ubu-
  
(no pl.) first-born
child    umwāna, umugisye, umukeme, umurerwa
(before he begins to know anything) igitambamboga, igitwengerabarozi
(disobedient) intabarirwa
(first-born) imfura
(healthy, about 4 months) ikibunduguru
(illegitimate) igihūmbu, ikivyārwa
(learning to walk) ikidegedege, intavyi
(male) umuyibigi
(of) mwene
(of mixed marriage) ikivyārwa
(only) ikinege, umwāna w'ikinege
(derogative) umuhimbiri
(small) ikibondo
(starting to know a little) umwankavu
(that doesn't grow properly) imfunya
(unwanted or orphan) intābwa
(up to 8 or 10 years) umugimbi
(weaned) umucūko, umukurira
(youngest or favourite) umuhererezi
(~ care) ubuhinga bwo kurera abana
(~ benefit) imfashanyo y'umuryango
En-En dictionary 
egg    irigi, igi
(boiled) uburyo bwo guteka irigi mu mazi ntirishe nēza
(fried) ijisho ry'irigi
(hard-boiled) irigi ritetse mu mazi
(shell) ikibarara
(tiny) ubugi
(to lay ~) guta amagi
En-En dictionary 
wrap    kwīfubika, gupfuka
(new-born baby) kubīkīra
(to be wrapped up together) kwīcumba
En-En dictionary