<   swipe next   >
Vocabulary of the day
do you know icayi ?
kwiga none tea
Sokwe - Niruze
 Wigera mu Barembe wari Umurembe!
- Impene mu ntama.
Proverb of the day
 Intirinda irandura.
He who is not careful gets contaminated (by communicable diseases or bad behavior).
Umugani: Igisuma gihanwe
 Intasha yari yahejeje kwubaka icari cayo. Arikw inyomvyi yahabonye iciraramwo, bun'intasha ngw ize kugaruka itaha i wayo, ibona ya ...
BCU Kirundi App on your mobile device

New: Download & install