<   swipe next   >
Vocabulary of the day
learn now isazi
none urarizi fly ?
Sokwe - Niruze
 Izinguzingu niwarimenya nguhere.
- Itimbi ry'imfuku.
Proverb of the day
Aho wabukaranga nari musi y'urugi.
Umugani: Inkuba mu magambo
 Paulo yavuga, ati Je sintinya imfyisi! Maz' akirata akavuga, at'Imfyisi n'ize ndayiniga aka kanya, ndayitsinda mu vyatsi ubu nyene. ...
BCU Kirundi App on your mobile device

New: Download & install