<   swipe next   >
Vocabulary of the day
do you know -ri ?
none urarizi are ?
Humor
 Ikinyugunyugu gitwawe n'umuyaga ngo nari bwabe umwami ntararerurwa!
Learn Kirundi with Lyrics & Music
  "Ikinjana ca 20"
by Bahaga
Yewe jewe naragowe Yewe jewe naragowe ...
Umugani: Inyanana n'ifuku n'umusakanyika
Inyanana n’ifuku n’umusakanyika, vyaritoye be ja ngaho, ngo Ngo tuyage amarushwa. Biragiye ngaho. Inyanana irinamuye, iti Jewe, amarushwa nagowe ...
BCU Kirundi App on your mobile device

New: Download & install