<   swipe next   >
Vocabulary of the day
do you know indwara ?
none urarizi illness ?
Sokwe - Niruze
 Karahinda iduri.
- Akato mu mpange.
Proverb of the day
Bata inkoko ntibata ico ibitse.
Umugani: Ikigira akamaro
 Har'abakobwa babiri bava mu kaguriro bikoreye intonga zuzuye ibiharage. Arik'umwe yaja araganya inzira yose, at'Intonga yanje iraremereye. Mugenziwe aratwenga, ...
BCU Kirundi App on your mobile device

New: Download & install