<   swipe next   >
Vocabulary of the day
do you know umunani ?
none urarizi eight ?
Sokwe - Niruze
 Agacumu kanje mpungururabunyoni.
- Inkono y'umurango ntirya umwe.
Proverb of the day
 Akagabo karaje ukuguru hanze kitwa Imbura mutima.
A man who spends his leg outside (his house) is called Heartless.
Umugani: Intama n'impene
Intama n’impene vyarinamuye biragendana, impene ikaba ir’imbere, intama na yo ir’inyuma ya ya mpene. Impene ibaza intama, iti Mbeg’ubona ...
BCU Kirundi App on your mobile device

New: Download & install